Výrobky

Rozklikněte si detailní informace podle typu výrobku:

  • Řada Lifgo

    Přesné uložení hřebenu ve čtyřech lineárních ložiscích.

  • Řada Lean SL

    Válcový hřeben je uložen v kluzných pouzdrech.

  • Řada Lifgo SVZ

    Varianta řady Lifgo se šikmým ozubením hřebene a pastorku.