Poznámka:
DAP = 3D polohovací manipulátor
ASS = Abstecksicherung nebo Mechanical Arrest System, tj. mechanická zajišťovací západka
AFP = Actuator Flexible Position, tj. pružný poziční aktuátor